https://data.val.se/euval2024/rostmottagning/fortidsrosta/lan/25/kommun/80/lokal/3904564

Förtidsrösta – Edens Event & Festvåning